TomatoCart – làm sao để gửi email với tài khoản gmail

TomatoCart như tôi đã trình bày trong bài viết “Các mã nguồn E-commerce xây dựng shop bán hàng online đáng dùng nhất” là một sự lựa chọn đáng giá. Tuy nhiên sau khi dùng thử, một vấn đề khá khó chịu nảy sinh. Mặc định việc gửi email từ Tomatocart là thông qua hàm sendmail(), còn chọn smtp() thì không thấy chỗ nào chọn cho Gmail (yêu cầu hỗ trợ SSL).

Mày mò một lúc thì cũng có cách giải quyết. Để gửi email bằng tài khoản gmail với tomatocart, bạn cần can thiệp 2 bước như sau :

Bước 1 :

Mở file “includes/classes/email_template.php”,

tìm đến dòng 94, sửa code “$osC_Mail->send();” , chuyển nó thành “$osC_Mail->smtpSend();

[Tôi vẫn chưa hiểu vì sao có 2 hàm gửi mail được khai báo trong mail.php, nhưng khi gửi nó lại mặc định chỉ mỗi send() mà không chọn smtp()]

Bước 2 :

Vào trang admin, đến mục Configuration–>Email Option–>SMTP Server, nhập vào là “ssl://smtp.gmail.com”

Đây là thủ thuật để gửi email bằng giao thức smtp với gmail. Nếu bạn thiếu “ssl://” thì gmail sẽ từ chối và mail sẽ không đi được.

Sau khi làm 2 bước trên, vấn đề của bạn đã được giải quyết. Để kiểm tra, trong admin, chọn Tool–>Newsletter, tạo email hoặc newsletter và gửi thử là biết liền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng nhập kết quả phép tính dưới (chống spam) *