Nghệ Thuật Thần Vận – Sống lại Văn hóa Cổ truyền

Không cần phải dùng đến từ “ngày xưa”, chỉ khoảng mấy mươi năm trước thôi, chỉ cách một thế hệ, nhưng với giới trí thức khi đó, việc đi xem biểu diễn nghệ thuật cổ truyền với nhiều người như là một thói quen. Tiếc là ngày hôm nay, thậm chí trong những người được cho là trí thức mới của xã hội, thói quen đó dần biến mất.

Hầu như không thấy một đoàn nghệ thuật cổ truyền nào công diễn. Những thứ văn hóa trình diễn dung tục nhan nhản và trở thành trào lưu thịnh hành. Báo chí góp phần tung hô chúng. Các chuyên mục “Văn hóa” của các tờ báo ngày nay cổ xúy cho nó.

Thực sự văn hóa cổ truyền nó không chỉ là động tác, là âm thanh, mà quan trọng hơn đó là cái Thần Thái. Để có được Thần Thái đòi hỏi người biểu diễn phải tu dưỡng tâm hồn. Một tâm hồn thánh thiện thì từ trong mỗi cử động, mỗi giọng nói đều toát ra sự thanh thoát và có sức lan tỏa rộng. Người nghệ sĩ của nghệ thuật cổ truyền cần phải luôn tu dưỡng bản thân là vì vậy.

Nghệ Thuật Thần Vận thực sự đang làm sống lại văn hóa cổ truyền 5000 năm của Trung Hoa. Một cội nguồn văn hóa trong đó con người sống hòa thuận với Tự Nhiên, văn hóa của sự tu dưỡng và đề cao tâm hồn thánh thiện.

Tôi mong ước một ngày nào đó đoàn Nghệ Thuật Thần Vận có thể đến Việt Nam để biểu diễn. Một dịp làm sống lại văn hóa cổ truyền của người Việt ta, một nền văn hóa có nhiều điểm tương đồng với văn hóa cổ truyền Trung Hoa, đồng thời cũng không thiếu những điểm sáng khác biệt.

Thông tin về Nghệ Thuật Thần Vận tại website : https://vi.shenyunperformingarts.org/company/classical-chinese-dance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng nhập kết quả phép tính dưới (chống spam) *