LonTalk, LonWorks, LonMark – cái nào là cái nào ?

Khi tìm hiểu về hệ thống tự động hóa tòa nhà BMS (Building Management System), chúng ta không thể nào bỏ qua được các chuẩn giao tiếp như BACnet và LonWorks. Thực ra hồi trước tôi cũng chỉ thầy người ta quen gọi BACnet và LonTalk, ít nghe đến LonWorks, chứ chưa hề nghe qua đến LonMark. Tôi đã đọc thêm sách, tìm hiểu và thấy rằng LonTalk, LonMark và LonWorks thực ra là các khái niệm hoàn toàn khác nhau, tất nhiên chúng có liên hệ, nhưng hiểu về thực chất thì khác nhau nhiều.

LonTalk là một giao thức thông tin trong hệ thống BMS. Nó không phải là giao thức mở mà là sở hữu độc quyền của công ty Echelon. Công ty này hợp tác với Motorola chế tạo ra các con vi xử lý lấy tên Neuron, và LonTalk được tích hợp vào con chip Neuron này. Có thể hiểu LonTalk như là một firmware (phần mềm và phần cứng tích hợp). Các thiết bị BMS có chip Neuron có thể giao tiếp với nhau theo giao thức LonTalk.

LonWorks là một tập hợp các quy tắc thống nhất tạo thành bộ giao thức chuẩn cho một hệ thống BMS. LonWorks bao hàm LonTalk. LonWorks là một tập hợp của cả chip Neuron, giao thức LonTalk, bộ transceiver truyền nhận dữ liệu, các công cụ lập trình nhằm tạo ra một chuẩn thống nhất, bao hàm toàn diện. Về mặt tương đồng, LonWorks có thể so sánh với BACnet (chứ LonTalk thì không so sánh được).

LonMark là một tổ chức phi lợi nhuận được lập ra để duy trì và phát triển chuẩn giao thức LonWorks. Thành viên của LonMark bao gồm các chuyên gia, nhà sản xuất thiết bị. Họ cùng ngồi lại với nhau để thống nhất các quy tắc sản xuất thiết bị và xây dựng một cơ sở dữ liệu các thiết bị tương thích chuẩn LonWorks rộng lớn. Chính nỗ lực không ngừng của LonMark giúp cho LonWorks trở thành một chuẩn giao tiếp mở, tính tích hợp cao và dễ dàng đổi lẫn, thay thế thiết bị trong hệ thống.

Như vậy có thể thấy rõ 2 khái niệm BACnet và LonWorks mới thực là đề cập đến 2 chuẩn giao tiếp phổ biến nhất trong tự động hóa tòa nhà. Một điều thú vị mà tôi sẽ đề cập đến trong một bài viết khác, đó là BACnet có thể sử dụng LonTalk để truyền dữ liệu, nhưng hoàn toàn không tương thích LonWorks 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng nhập kết quả phép tính dưới (chống spam) *