Downloads Hifly HVACR Suite

Vui lòng tải phần mềm tại đây : Hifly HVACR

Troubleshoot :

Khi cài xong phần mềm hiFLy HVACR Suite , báo lỗi không có .Net Framework để chạy chương trình ?

Vui lòng download thư viện .Net Framework 2.0 (phát hành bởi  Microsoft) và cài đặt trước khi cài hiFly HVACR Suite. Địa chỉ download : .net framework 2.0

🙂

Hifly HVACR

HiFLy HVACR Suite là bộ phần mềm tổng hợp các công cụ tính toán cơ bản áp dụng cho hệ thống nhiệt lạnh ,điều hòa không khí và thông gió (HVAC).
Bộ phần mềm được tôi xây dựng và chia sẻ hoàn toàn miễn phí .

Các module chính  :

hiFLy AIR : Tính toán thông số trạng thái không khí ẩm (Psychrometric) và một số quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm

 

hiFly AHU :
Tính toán điểm hòa trộn của không khí ẩm  (Mixing Air)
Tính toán thông số chọn coil nước lạnh của  AHU, FCU
Tính nhiệt lượng làm lạnh và làm nóng (Cooling ,Heating)

 

 

hiFly LOAD : Tính tải lạnh cho không gian điều hòa với các tính năng  : tính riêng bức xạ nhiệt qua kính và các cơ cấu bao che, xuất được ra file excel, có thể tính cùng lúc nhiều phòng. Đơn giản và tiện dụng

 

hiFly DUCT : Tính đường kính tương đương cho ống gió vuông, chọn kích thước ống gió nhánh theo lưu lượng và chiều dài 1 cạnh cố định, tính được trở lực của đoạn ống

 

 

hiFly SOLAR : Tính toán xác định vị trí mặt trời theo các góc phương vị (azimuth), góc cao độ  (altitude), góc lệch (declination). Có xuất ra đồ thị. Hữu ích cho ứng dụng năng lượng mặt trời

 

 

hiFly CONVERTER : Chuyển đổi một số đơn vị kỹ thuật thông dụng