Chuyển đổi nhanh nhiệt độ từ F sang C bằng tính nhẩm

Công thức chuyển đổi từ độ F sang C

Không phải lúc nào chúng ta cũng nhớ công thức và có sẵn chiếc máy tính để bấm đổi nhiệt độ từ F (Fahrenheit) sang sộ C (Celcius) và ngược lại. Có lúc cần tính nhẩm để đổi nhanh, như khi xem nhiệt kế trong phòng, hay khi đọc tài liệu nước ngoài, hay khi xem TV…Có 2 cách không khó để bạn tính nhẩm ra độ C từ độ F.

Trước khi tính nhẩm, nhắc lại chút về công thức chuyển đổi chính xác từ F qua C:
C = (F – 32) / 1.8
Diễn xuôi : Độ C có bằng cách lấy độ F trừ đi 32, rồi chia cho 1.8

Cách tính nhẩm 1 : C = (F – 30) / 2
Lấy độ F trừ đi 30 rồi chia cho 2. Cách này cho phép ta tính khá nhanh chóng, nhưng sai số đáng kể.
Tùy mức độ cần chính xác, bạn có thể bù thêm bằng cách cộng “một nửa giá trị của chữ số đầu tiên từ kết quả”.
Ví dụ: cần đổi 88 độ F, ta lấy 88-30=58, chia 2 bằng 29 độ C. Cộng thêm sai số là 1 nửa của số “2” từ “29”, tức cộng thêm 1. Kết quả là 30 độ C.
Thực tế 88 F = 31.1 C

Cách tính nhẩm 2 : Bạn cần nhớ 2 mốc thông dụng 50 F = 10 C và 86 F = 30 C. Sau đó nhớ con số 9/5, ý nghĩa là 9 độ F = 5 độ C.
Tùy theo giá trị nhiệt độ F nằm gần 50 hay 86, bạn trừ hoặc cộng sai khác và nhẩm khoảng chênh lệch quy đổi 9F=5C để ra kết quả.
Ví dụ: để đổi 88 độ F, ta lấy 88 – 86 = 2 F. So sánh 2 F này với 9 F, nó khoảng 1/4. Như vậy tương ứng 1/4 của 5 độ C là khoảng 1.2 độ C. Kết quả suy ra là 30 + 1.2 = 31.2 độ C
Cách thứ 2 cho kết quả khá sát hơn. Nhưng đòi hỏi bạn phải nhớ mốc 50=10 và 86=30, kết hợp với khả năng ước đoán tỉ lệ giứa 9/5.

Diễn đạt dài dòng nhưng thực ra khi bạn thử sẽ thấy không hề khó khăn.
Tùy theo việc bạn thấy thuận tiện mà tùy chọn 2 cách tính nhẩm ở trên. Với tôi thì cách thứ 2 hay dùng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng nhập kết quả phép tính dưới (chống spam) *