Căn bản về lighting control

Tôi mới đăng thêm một số bài viết nhằm giới thiệu căn bản về hệ thống Điều khiển chiếu sáng (Lighting control) trên trang Lighting Controls VN

Các nội dung bao gồm :

1/ Giới thiệu về Điều khiển Chiếu sáng

2/ Chiến lược điều khiển chiếu sáng

3/ Các sản phẩm công nghệ cho lighting control

4/ Một số ví dụ cho việc ứng dụng Lighting Control

Các bài viết thuộc chuyên mục “Căn bản về lighting control” này của tôi hướng đến những chủ nhà, người sử dụng căn hộ, chủ tòa nhà, quản lý vật tư và cả những kỹ sư, kỹ thuật viên vốn chưa quen thuộc với các hệ thống lighting control.

Tôi biên soạn cơ bản dựa theo tài liệu Fundamental of Lighting control do Watt Stopper phát hành, có điều chỉnh, bổ sung và lược gọn cho dễ hiểu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng nhập kết quả phép tính dưới (chống spam) *