Bài Học Kinh Doanh : The Company – Bạn Đồng Hành

“Công Ty”, từ này nói ra ai cũng biết, cũng hiểu. Nó thực là quá quen thuộc.

Công ty là một từ Hán Việt, một cách gọi theo phát âm của người Việt cho một từ tiếng Hoa.

Từ gốc tiếng Hoa là “公司 – gōng sī”.

công ty

Chữ 公 (gōng) có 2 nghĩa hay dùng là : công bằng (fair) và công chúng (public)

Chữ 司 (sī) cũng có 2 nghĩa hay dùng là : tấm bảng (board) và bộ, sở, cục, ủy ban, ty (department). Từ “ty” để nói về một cơ sở hành chánh và được dùng phổ biến những năm đầu thế kỷ 20.

Như vậy có thể suy ra rằng từ Công Ty là muốn nói đến một “ty” mà thuộc về công chúng. Nói cách khác, đó là một tổ chức gồm nhiều người và do công chúng lập nên. Gọi như thế là để phân biệt với các “ty” thuộc về chính quyền.

Trong tiếng Anh, từ Company còn có nghĩa là “bạn đồng hành”, là “sự có bầu có bạn”. Từ đó cho thấy rằng người phương Tây quan niệm một công ty là một nơi cho những người đồng hành cùng chí hướng hợp tác. Nó thể hiện rõ văn hóa tập thể và làm việc nhóm. Sẽ không thể có một Company nếu như không có Company.

Người Á Đông thì lại có định nghĩa về công ty theo kiểu một cái ty công chúng, nhằm phân biệt với cái ty công quyền. Điều này cho thấy về bản chất chịu sự ảnh hưởng của quan niệm vua-tôi, phong kiến. Không thể hiện được tính “đồng hành” trong đó. Người phương Tây làm business giỏi hơn người phương Đông. Và thực sự là ngày nay chúng ta đang học kinh doanh từ những người thầy phương Tây.

Tôi không bàn đến vấn đề như vậy là tốt hay là xấu. Làm business giỏi nó chỉ là một khía cạnh của xã hội, là một khía cạnh quan trọng nhưng nó không phải là một chuẩn mực để đánh giá. Xét về các khía cạnh khác, ví dụ về văn hóa cổ, về Đạo học, về tư tưởng, về tâm linh…thì phương Đông lại là nơi mà người Tây phải hướng về.

Quả thực là ngày nay làm business mà không có “bạn đồng hành” thì chắc chắn không thể thành công được. Dù cho bạn làm công ty TNHH Một thành viên đi nữa thì cũng không thể nào thiếu được các partner chiến lược. Trong văn hóa doanh nghiệp, tôi cho rằng vấn đề trao đổi thông tin (communication) giữa các thành viên chủ chốt đóng một vai trò thiết yếu. Một doanh nghiệp có thể phát triển hay không nó phụ thuộc vào việc “company” có thực sự hợp thành một đội ngũ mạnh hay không.

Hãy chăm lo cho những “bạn đồng hành” của bạn. Tôi từng thấy rất nhiều bạn bè xung quanh kinh doanh thất bại ngay từ ban đầu chỉ đơn giản vì sự “rã đám” của những người “bạn đồng hành”. Và chính bản thân tôi cũng đã trải nghiệm qua.

Không có sự gắn kết giữa company, bạn không có company.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng nhập kết quả phép tính dưới (chống spam) *