Đôi nét về tác giả của blog này :

Họ tên : Nguyễn Trường Phi

Nghề nghiệp : Kỹ sư, Quản lý kỹ thuật

Công ty : Liên Dương Engineering

Lãnh vực : tư vấn và cung cấp giải pháp điều khiển thông minh, giải pháp hệ thống an ninh dân dụng và điều hòa không khí.

Khu vực sinh sống : Sài Gòn

Tôi lập nên blog nhỏ này nhằm để chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp và những ai quan tâm về các vấn đề kỹ thuật công nghệ ứng dụng đem lại sự tiện nghi cho con người. Thông qua việc viết và chia sẻ này, tôi muốn tự hoàn thiện hơn kiến thức của bản thân, đồng thời hy vọng có thể gây ra được ít nhiều ảnh hưởng tích cực đến nhận thức của cộng đồng về “kỹ thuật ứng dụng cho phát triển bền vững” (applied engineering for sustainable development).

Ở Việt Nam chúng ta chưa có hiệp hội kỹ sư chuyên nghiệp, cũng như chưa hề có tuyên bố chính thức nào kiểu như “quy tắc đạo đức hành nghề kỹ thuật”, thế nên tôi tạm mượn 1 đoạn của Hiệp hội Kỹ sư Chuyên nghiệp Hoa Kỳ làm phát biểu :

[*]Engineers, in the fulfillment of their professional duties, shall hold paramount the safety, health, and welfare of the public

—National Society of Professional Engineers