Monthly Archive:: September 2012

NAS VÀ SMARTHOME

NAS (Network Attached Storage) có vẻ như đang là xu hướng, cho cả cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Nó đáp ứng được nhu cầu lưu trữ và chia sẻ dữ liệu cơ động, nhanh, tiện lợi và an toàn. Thêm nữa NAS ...Read More