Monthly Archive:: July 2012

Thần thánh và Ma quỷ

Thật khó mà nói ra một cách minh xác nhất về các vấn đề tâm linh huyền bí, tôn giáo, tu luyện, Thánh Thần Tiên Phật, tà ma, ác quỷ…Thứ nhất là con người ngày nay coi trọng các lý giải của khoa học ...Read More