Monthly Archive:: May 2012

Dream Team

Sự thành công của bất kỳ một mô hình kinh doanh nào cũng đều quyết định bởi yếu tố con người. Điều này không cần phải bàn cãi. Nhưng theo tôi, cụ thể hơn thì thành công xuất phát từ “tâm ý” mà con ...Read More