Monthly Archive:: April 2012

Tào lao báo mạng

Nhiều lúc nghĩ mà tôi thấy không hiểu được vì sao cơ quan quản lý báo chí thông tin ở mình lại có thể cấp giấy phép hoạt động cho nhiều trang báo mạng “tào lao” như vậy. Ngoài những trang báo mạng tên ...Read More

Làm thuê và làm chủ

Một anh đội trưởng đội thi công chỗ tôi vừa kể cho tôi câu chuyện đối đáp của anh ta với 1 kỹ sư giám sát phía chủ đầu tư Novaland, công trình Sunrise City Saigon. Hôm đó hình như là lúc đầu giờ ...Read More